ประโยชน์ของการแปลงก๊าซหุงต้ม

ประโยชน์ของการแปลงก๊าซหุงต้ม

ประโยชน์ของการแปลงก๊าซหุงต้ม

ราคาน้ำมันรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเชื้อเพลิงมาตรฐาน (เบนซินและดีเซล) คือ LPG ราคา LPG นั้นแพงกว่าน้ำมันเบนซินประมาณครึ่งนึง ดังนั้นจึงเสนอราคาทดแทนที่คุ้มค่า ประโยชน์ของการแปลงก๊าซหุงต้ม

ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทำให้การแปลง LPG เป็นไปได้ โดยทั่วไป การแปลงแอลพีจีจะดำเนินการในเครื่องยนต์เบนซิน แต่สามารถทำได้ในเครื่องยนต์ดีเซลเช่นกัน พอเพียงที่จะพูดการแปลง LPG เป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนจากมุมมองของกระบวนการ asted; กรณีแนบของกระบวนการแปลงค่อนข้างตรงไปตรงมา แม้สำหรับคนธรรมดา นักสิ่งแวดล้อมยังระบุด้วยว่าในระยะยาว ค่าใช้จ่ายของ LPG สำหรับประชาชนทั่วไปก็เป็นประโยชน์หลักของการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  UFABET เว็บตรง

สำหรับท่อร่วม ควรออกแบบให้สารเคมีที่บรรจุอยู่ในแก๊สชีฟแยกออกจากกันที่อุณหภูมิและส่วนผสมที่ค่อนข้างสูงก่อนจะไปถึงระบบกระบอกสูบของเครื่องยนต์ โดยทั่วไปมีการกำหนดค่าสองแบบของท่อร่วม ได้แก่ ท่อร่วมไอเสียและท่อร่วมฮอตสปอต/ท่อร่วมหัวฉีด ในขณะที่ท่อร่วมสำหรับพลังงานและเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอนั้นเกี่ยวข้องกับการสะสมของก๊าซในลักษณะที่จำกัดมากขึ้น ท่อร่วมจุด/ท่อร่วมหัวฉีดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการไหลของก๊าซที่เย็นกว่า ซึ่งจะช่วยบรรเทาการขยายตัวของก๊าซในระหว่างการหมุนเวียน

LPG ในรูปของเชื้อเพลิง วัดจากน้ำหนักมากกว่าปริมาตร ดังนั้นถังเชื้อเพลิงเชิงปริมาตรในปี 1997 จึงถือเป็นปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากันกับ 3500 ลิตร จุดเด่นอีกอย่างของรถ LPG ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนรถเบนซินก็คือ เจ้าของรถ LPG ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่เติมน้ำมัน ไม่ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไร แจ้ง LPG มาแน่นอน

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่แนะนำให้ผู้บริโภคทราบถึงความจำเป็นในการแปลงก๊าซหุงต้มคือความจริงที่ว่าจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะจัดการกับผลที่ตามมาของภาวะโลกร้อนและความอยู่รอดของมนุษย์ แข่ง. ผลกระทบของการแปลงก๊าซหุงต้มต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาและประเมินผลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการแปลงระบบแอลพีจีต่อผู้ขับขี่รถยนต์โดยเฉลี่ย ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ มีเทนเป็นตัวพาความร้อน และผลพลอยได้ที่สามของการเผาไหม้น้ำมันในรูปอนุภาค

มีตัวอย่างระบบแอลพีจีบนทางหลวงพิเศษที่ได้รับการตรวจสอบถึงศักยภาพที่จะมีส่วนทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางสังคมในปัจจุบัน รายงานของรัฐบาลเองในเรื่องนี้ยืนยันว่า ระบบแอลพีจีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปเบนซิน รถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีมักก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเท่านั้น รถยนต์ที่ใช้ก๊าซหุงต้มมีความไวต่อเสียงน้อยกว่า LPG ทำให้กระบวนการกำจัดปิโตรเลียมใช้แล้วมีความคล่องตัวมากขึ้น ในความเป็นจริง สามารถติดตั้งและถอด LPG ได้ในโรงงานแห่งเดียว ในขณะที่สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดต้องใช้หลายขั้นตอนและอาจส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า LPG เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้จริงที่รัฐบาลทั่วโลกกว่า 85% กำลังประเมิน และด้วยการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง LPG จะพบกับตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างไม่ต้องสงสัย